LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (1) 2016

Latihan dalam Perkhidmatan (LDP) 1/2016 telah dijalankan di Kolej YPC, Cheras Kuala Lumpur pada 27 Februari 2016. Kursus ini merupakan kursus yang diwajibkan kepada semua guru. Objektif kursus ini adalah untuk memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran guru-guru tentang Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam pengajaran.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Updated: 29/02/2016 — 12:43 pm