KEPUTUSAN SPM 2017

Tanggal 15 Mac 2018 merupakan hari yang ditunggu oleh semua calon SPM 2017 dan juga guru-guru yang mengajar mereka di mana keputusan peperiksaan SPM 2017 dikeluarkan.

Secara keseluruhannya, keputusan SPM bagi SMK Desa Petaling pada tahun 2017 mencatatkan peningkatan yang baik di mana semua subjek menunjukkan peningkatan dari segi peratus lulus.

Updated: 15/03/2018 — 3:53 pm