HARI PELAPORAN 2016

Hari Pelaporan 2016 merupakan hari di mana pihak sekolah menyerahkan laporan prestasi pelajar-pelajar kepada ibu bapa mereka. Laporan prestasi in meliputi keputusan peperiksaan akhir tahun, laporan SEGAK, laporan PAJSK.

PELAPORAN5

Pelajar bersama ibu bapa masing-masing menunggu giliran untuk berjumpa guru kelas.

PELAPORAN1

Pelajar bersama ibu bapa masing-masing menunggu giliran untuk berjumpa guru kelas.

PELAPORAN4

Pelajar bersama ibu bapa masing-masing menunggu giliran untuk berjumpa guru kelas.

Dengan adanya program seperti ini, ibu bapa bukan sahaja dapat mengetahui prestasi anak-anak mereka, malah dapat juga berbincang apakah cadangan pembaikan atau usaha yang boleh dilakukan untuk membantu pelajar terutamanya pengisian semasa cuti akhir tahun yang bakal tiba.

PELAPORAN2

Perbincangan tiga penjuru;guru, ibu bapa dan pelajar

PELAPORAN3

Perbincangan tiga penjuru;guru, ibu bapa dan pelajar

PELAPORAN6

Perbincangan tiga penjuru;guru, ibu bapa dan pelajar

PELAPORAN8

Perbincangan tiga penjuru;guru, ibu bapa dan pelajar

PELAPORAN7

Perbincangan tiga penjuru;guru, ibu bapa dan pelajar

Updated: 21/11/2016 — 5:37 pm