HARI BICARA AKADEMIK 2015

BICARA1

Hari Bicara Akademik adalah hari di mana guru, pelajar dan ibu bapa dapat bertemu dan berbincang secara langsung tentang perkembangan akademik pelajar. Denga adanya program seperti ini, para ibu bapa dapat mengetahui secara terperinci tentang prestasi dan sikap anak mereka di sekolah.

BICARA3

Bagi pihak guru pula, sikap pelajar di rumah dapat diketahui memandangkan persekitaran di rumah dan di sekolah memainkan peranan yang penting dalam prestasi akademik pelajar. Melalui program ini, guru, pelajar serta ibu bapa dapat berbincang dan mencari solusi yang terbaik demi kepentingan akademik pelajar.

BICARA2

Updated: 29/07/2015 — 10:07 am