AKTIVITI SEMPENA BULAN AKADEMIK 2016 (I)

PERTANDINGAN MENGHASILKAN 36 KAD KREATIF

Pertandingan ini dianjurkan oleh panitia Pendidikan Moral dengan berobjektifkan penghasilan kad nilai-nilai murni yang menjad tunjang mata pelajaran Pendidikan Moral.

Di samping melihat daya kreatif murid-murid, pertandingan ini secara tidak langsung membantu murid untuk mudah dalam menghafal nilai-nilai murni dalam Pendidikan Moral.

MORAL1

.

MORAL2

.

MORAL3

.

MORAL4

.

Updated: 23/02/2016 — 11:59 am