AKTIVITI SEMPENA BULAN AKADEMIK 2016 (III)

PERTANDINGAN TREASURE HUNT 

Pertandingan ini dianjurkan oleh Panitia Ekonomi Asas.

EA3

.

EA2

.

EA1

.

KEM BAHASA (BM)

Kem Bahasa ini diadakan dalam menguji aspek fizikal murid-murid di samping aspek kurikulum yang menjadi tunjan utama. Murid-murid perlu bergerak dalam kumpulan ke setiap stesen di mana mereka akan menyelesaikan tugasan mengikut kemahiran.

BM2

.

BM3

.

BM1

.

 

AKTIVITI MEMBINA MODEL KOMPONEN ELEKTRONIK

Aktiviti ini telah dianjurkan oleh panitia Kemahiran Hidup untuk murid-murid kelas 2F, 2G  dan 2H. Pembinaan model elektronik ini adalah dengan menggunakan bahan-bahan terbuang.

KH3

.

KH2

.

KH1

.

Updated: 23/02/2016 — 6:30 pm